Sundbybergs stadskärneförening

Sundbybergs stadskärneförening arbetar med utveckling och marknadsföring av Sundbybergs stadskärna under varumärket Köpstråk Sundbyberg. Medlemmarna är handlare, restauranger, fastighetsägare och Sundbybergs stad.

Trafikverkets projekt Mälarbanan innebär för Sundbybergs del en överdäckning av järnvägen, vilken idag skär rakt igenom stadskärnan. Föreningen är starkt engagerad i utvecklingsplanerna.

På föreningens årsmöte i maj 2017 valdes Christina Blomberg till ny ordförande med uppgift att leda föreningens arbete med att stärka de kommersiella förutsättningarna för publika verksamheter i stadskärnan. Målet är att bidra till såväl planeringen för den nya stadskärnan som en nödvändig genomförandestrategi för fortsatt verksamhet och tillgänglighet under järnvägsnedgrävningen.

Läs mer om föreningen, dess medlemmar och verksamhet på www.kopstraksundbyberg.se

Tillbaka till case