Galleria Boulevard

Galleria Boulevard

I Kristianstad, som nyligen blev utnämnd till Sveriges Bästa Stadskärna 2014, har Steen & Ström byggt en ny citygalleria. Läget är mycket strategiskt mitt i centrala Kristianstad med direkt anslutning till de stora shoppingstråken och med högfrekventa kollektivtrafik-knutpunkter i anslutning till entréerna. Första etappen med cirka 15 butiker, däribland ankarhyresgästerna Stadium, Coop, Clas Ohlson och Systembolaget, öppnade i oktober 2013. Besökstalen är imponerande. Gallerians läge, de starka butiksaktörerna och det nybyggda parkeringshuset som förser stadskärnan med 1100 p-platser genererar drygt 85 000 besökare per vecka i snitt sedan öppning. Fullt utbyggd förväntas gallerian med sina 70 butiker, restauranger, caféer och biograf Kosmorama generera en omsättning på drygt 1,2mdr och 4,8 miljoner besökare. Den andra etappen öppnade i mars 2015.

Assentra Consulting har fram till slutet av 2014 arbetat på uppdrag av Steen & Ström med konceptutveckling, marknadsföring, PR och kommunikation. Uppdraget har inneburit att etablera den nya citygallerian i Kristianstad och ladda varumärket med rätt värde för att åstadkomma kundtillströmning och omsättning och därigenom säkra investeringen och lönsamheten för fastighetsägaren och dess hyresgäster.

Uppdraget har inneburit ett nära samarbete med Handelsstaden som organiserar Handelsföreningen, kommunen och Fastighetsägarna i utvecklingen av stadskärnan. Ett samarbete som pågått under många år och som i år resulterade i att Kristianstad utsågs till Sveriges Bästa Stadskärna av organisationen Svenska Stadskärnor.

Kontakta Christina om du vill veta mer om det här projektet och samarbetsmodellen.

Tillbaka till Case