KIRUNA STADSOMVANDLINGSPROJEKT

Utveckling av Kirunas nya handels- och mötesplats

 

Sedan 2017 arbetar Christina som kommersiell rådgivare i arbetet med att skapa en ny stadskärna i Kiruna då befintliga centrum måst flytta på grund av gruvans utbredning. Fokus ligger på de kvarter i den nya stadskärnan som skall inrymma majoriteten av all handel, service, hotell, restauranger kultur och nöjen. Uppdraget upphandlades av Kirunabostäder 2017 och tilldelades Assentra Consulting AB med offererad konsult Christina Blomberg.

Arbetet har hittills omfattat att utforma en kommersiell strategi för utformningen av handelsplatsen med fokus på flöden, orienterbarhet, kundvarv, goda grannar och kommersiell täthet. Resultatet blev ett kommersiellt koncept och masterplan bestående av tre galleriamiljöer med totalt cirka 15 000kvm uthyrbar yta, väl integrerade i stadsmiljöns kvarterstruktur.

En hyresgästmix har satts samman för respektive kvarter och därefter har uthyrningsarbetet tagit vid utifrån en uthyrningsstrategi baserad på individuella etableringsförutsättningar och en optimerad helhet för samtliga näringsidkare inom handel, service, café och restaurang.

Uppdraget beräknas pågå fram till 2022 då handelskvarteren preliminärt skall stå klara för inflyttning.

Tillbaka till case