Mirum Galleria

Mirum Galleria

På den hårt konkurrensutsatta Norrköpingsmarknaden drev Steen & Ström, tills helt nyligen, Mirum Galleria. Köpcentrumet fick en tuff start våren 2010 då Ingelsta handelsområde året innan kompletterats med ett mindre köpcentrum. Även stadskärnan förser Norrköpingsborna med ett rikt butiksutbud. Sammantaget gav detta ett kraftigt konkurrensutsatt utgångsläge. Hösten 2011 beslutade sig fastighetsägaren för att genomföra en total omprofilering av centrumet och etablera ett nytt varumärke. Detta för att ge centrumet en ordentlig omstart med förutsättningar att återigen bli framgångsrik på Norrköpingsmarknaden.

Uppdragsgivaren och alla samarbetspartners såsom pr-byrå, eventbyrå, reklambyrå och mediabyrå samlades för en gemensam strategi-formulering för relanseringen. Det mynnande ut i ett tillvägagångssätt som var utmanande och modigt men dock mycket krävande för alla ingående aktörer. Idén visade sig vara mycket framgångsrik och händelsen fick stor medial uppmärksamhet. Mirum betyder överraskande på latin och det var utgångspunkten. Konceptet döptes till ”Mirum Galleria- A Rebranding Over Night Challenge” och erhöll senare en silvermedalj i Solal Marketing Awards.

Kontakta Christina om du vill veta mer om det här projektet.

Tillbaka till Case