Sandvikens centrum

Sandvikens kommun

I Sandviken pågår ett arbete med att förnya de centrala delarna av stadskärnan och nå visionen om ”den aktiva staden”. Under hösten 2014 tog Sandvikens kommun hjälp av invånarna och över 1800 idéer hur gatorna skulle smyckas och ges liv lämnades in.

I detta stadsutvecklingsprojekt har Sandvikens kommun anlitat Assentra Consulting för att få hjälp med de handelsstrategiska frågorna. Syftet är att öka de kommersiella förutsättningarna i stadskärnan och utveckla en levande och attraktiv mötesplats för Sandvikens invånare och tillresta besökare.

Uppdraget har ett brett perspektiv och omfattar etableringsfrågor (hyresgästmix och uthyrningsstrategi), att ge ett kommersiellt perspektiv på den fysiska utformningen av stadsrummet samt kommunikation och varumärkesbyggande. Arbetet sker i nära samarbete med fastighetsägare, lokalhyresgäster, intresseorganisationer och kommunens olika funktioner.

I uppdraget ingår även att utarbeta och implementera en arbetsmodell för samverkan mellan handlare, fastighetsägare och kommunen.

Kontakta Christina om du vill veta mer om det här projektet.

Tillbaka till case.