Stadsutveckling Globenområdet

Utveckling av Globen Shopping Köpcentrum till en ny destination och mötesplats

Klöverns utvecklingsprojekt i Globenområdet omfattar ett flertal fastigheter belägna vid Gullmarsplan, de stora arenorna och slakthusområdet. Stockholms stads ambition är att knyta ihop detta område med Södermalm och innerstaden som en del i den långsiktiga strategin om Promenadstaden. Området kallas Söderstaden och den kommersiella tyngdpunkten kommer att vara beläget där nuvarande Globen Shopping är lokaliserat.

Christina har engagerats till projektgruppen för utvecklingen av den framtida handels- och mötesplatsen. I uppdraget som startade under 2019 och fortfarande pågår ingår att identifiera platsens roll och funktion i den nya kontexten, att utveckla en vision och ett innehåll som attraherar de framtida målgrupperna, att skapa en masterplan och hyresgästmix, att arbeta fram hyresintäktskalkyler och lägga en strategi för etableringen av ett nytt varumärke för destinationen.