Sundbybergs Centrumförening

Sundbybergs Centrumförening arbetar med utveckling och marknadsföring av Sundbybergs stadskärna. Medlemmarna är handlare, restauranger, fastighetsägare och Sundbybergs stad.

Trafikverkets projekt Mälarbanan innebär för Sundbybergs del en överdäckning av järnvägen, vilken idag skär rakt igenom stadskärnan. Föreningen är starkt engagerad i utvecklingsplanerna.

Under åren 2017-2019 fungerade Christina Blomberg som ordförande med uppgift att leda föreningens arbete med att stärka de kommersiella förutsättningarna för publika verksamheter i stadskärnan. Målet är att bidra till såväl planeringen för den nya stadskärnan som en nödvändig genomförandestrategi för fortsatt verksamhet och tillgänglighet under järnvägsnedgrävningen. Sedan 2019 arbetar Christina dedikerat för Fastighetsägargruppen med samverkan mellan staden och fastighetsägrna i frågor som rör överdäckningsprojektet och utvecklingen av stadskärnan.

Läs mer om föreningen, dess medlemmar och verksamhet på www.sundbybergcentrum.se

Tillbaka till case