Marknadsföring och kommunikation

Marknadsföring och kommunikation

Hyresgäster i detaljhandelsfastigheter förväntar sig en aktiv förvaltning där marknadsföring och kommunikation har en framträdande roll. Handelsplatsen behöver ständigt vara närvarande i konsumenternas medvetande för att påverka dem i deras vanor och beteenden. Detta är särskilt viktigt på en konkurrensutsatt marknad och speciellt i de fall då läget och/eller butiksmixen inte är fullt optimal.

Assentra erbjuder en rad olika tjänster inom marknadsföring, varumärkesutveckling, PR och kommunikation och kan även bistå med rådgivning och förhandlingsstöd vid upphandling av reklambyråtjänster.

Produktion av marknadsmaterial, B2B och B2C

Saknar ni en marknadsavdelning? Har ni svårt att hinna med allt som behöver göras? Behöver ni avlastning eller extra hjälp lite då och då? Assentra kan med hjälp av sitt professionella nätverk av samarbetspartners erbjuda en bred meny av marknadsrelaterade tjänster såsom reklambyråproduktion, webbproduktion, event och PR. Kontakta oss för mer information.

Rådgivning och förhandlingsstöd vid upphandling av tjänster inom marknadsföring och kommunikation

Är du ensam på marknadsavdelningen? Vill ni få ut mer av er reklambyrå? Vill ni bli en ännu bättre kravställare? Bli en effektivare och mer professionell köpare av reklamtjänster genom att ta hjälp av Assentra.

Tillbaka till Tjänster