Stads- och platsutveckling

Stadsplanering och kommersiell utveckling

Där varor och människor möts uppstår handel, dessa handelsplatser har utvecklats i olika former över tiden till externa handelsområden, stadskärnor, citygallerior och regioncentrum. Det de alla har gemensamt är att de, rätt planerade och med rätt förutsättningar, skapar stora flöden av människor. Där människor rör sig finns kommersiella möjligheter för butiker, restauranger, caféer, service, kultur och nöjen vilket i sin tur ger förutsättningar för attraktiva lägen för arbetsplatser och boenden. För att bli attraktiv, nå ut till rätt målgrupp och stå sig i konkurrensen behöver även platser bygga ett varumärke kopplat till sitt erbjudande.

Involvera Assentra för att få inspel på ert utvecklingsprojekt ur ett platsutvecklingsperspektiv. Assentra Consulting erbjuder konsulttjänster inom visionsarbete, konceptutveckling, platsidentitet och kommersiell utveckling av privata och offentliga miljöer.

 

Tillbaka till Tjänster