Varumärke och positionering

Utveckling av varumärke och position

Ett köpcentrum är en komplex produkt som kräver en genomtänkt marknadsstrategi för att vara tydlig mot målgruppen. Där konkurrensen är stor krävs en differentiering för att särskilja sig. Målgruppen man ämnar kommunicera med måste samtidigt vara tillräckligt stor för att kunna leverera den omsättning och trafik som förväntas. Handelsplatsen måste också leva upp till de löften och budskap som kommuniceras för att inte riskera besvikna besökare.

Att hitta rätt position utifrån den produkt man har börjar vanligtvis med en swot-analys. Utifrån den utarbetas en varumärkesplattform samt en kommunikationsplattform.

Behöver ni hjälp att formulera en marknadsstrategi som är konkret och till nytta för att nå dina uppsatta mål? Är du osäker på vilken position som är den rätta för ditt köpcentrum eller handelsplats? Vad är det för skillnad på identitet och image och hur påverkar jag dem? Kontakta Christina för ett förutsättningslöst möte kring era behov och framtida utmaningar.

Tillbaka till Tjänster