Case

Assentra anlitas av Sandvikens kommun för ett större stadsutvecklingsprojekt under 2014 och 2015, läs mer om detta spännande projekt på Sandvikens centrum.

 ALM Equity som äger och utvecklar kvarteret Njord invid Vaksala Torg i Uppsala har engagerat Assentra och Fojab Arkitekter för att skapa en vision kring ett framtida nytt galleriakoncept för Kvarnengallerian. Läs mer om projektet på Galleria Kvarnen, Uppsala.

Christina har under sin tid som Marketing Manager hos Steen & Ström arbetat med tre stora utvecklingsprojekt; utbyggnadsprojektet Sollentuna Centrum 2008-211, omprofileringen av Hageby Centrum till Mirum Galleria under 2012 och det pågående nybyggnadsprojektet Galleria Boulevard i Kristianstad 2011-2014.

Läs mer om dessa case Sollentuna Centrum, Mirum Galleria och Galleria Boulevard.