Det här är Assentra Consulting

Assentra Consulting arbetar med kommersiell rådgivning inom stadsutvecklingsprojekt. Tjänsterna omfattar stads- och platsutveckling, marknadsanalys, uthyrning, platsmarknadsföring och utveckling av samverkansforum. Utifrån varje nytt uppdrag knyts vid behov specifik kompetens till projektet. Aktuella samarbetspartners presenteras nedan.   

Läs vidare under case för att få veta mer specifikt om innehållet i olika uppdrag.

Christina Blomberg - Fastighetskonsult

Christina Blomberg är utbildad civilekonom med inriktning mot besöksnäringen och har arbetat inom hotell- och restaurangbranschen, dagligvaruhandeln och fastighetsbranschen. Christina har vidareutbildat sig inom fastighetsrelaterade områden såsom hyresjuridik, place branding och fastighetsförvaltning. Christina har god erfarenhet av hyresförhandlingar från bägge sidor av förhandlingsbordet, såsom hyresgäst från åren då hon drev Coops restauranger på en rad köpcentrum och externhandelsområden och från fastighetsägarsidan på Steen & Ström och som uthyrningskonsult i det egna konsultföretaget Assentra Consulting.

Christina har utvecklat koncept, masterplaner och uthyrningsstrategi för ett flertal projekt däribland Kirunas nya handelskvarter som i dagsläget har uppnått en mycket hög uthyrningsgrad. Christina har framgångsrikt etablerat ett Fastighetsägarforum för Slakthusområdets intressenter åt Stockholms stad. Under två års tid funderade Christina som ordförande för Sundbybergs Centrumförening där hon genomförde en total genomlysning av verksamheten och medlemsnyttan vilket mynnade ut i en ny verksamhetsplan.

Christina har ett brett nätverk inom detaljhandeln, restaurangbranschen och fastighetsbranschen och håller sig löpande uppdaterad med trender och utvecklingen inom handeln, food & beverage, servicenäringen och konsumtions- och beteendemönster vilket gör att hon ofta anlitas att hålla föredrag inom trendspaning och omvärldsanalys. Christina anlitas även ofta som projektledare i olika fastighetsutvecklingsprojekt.

Katarina Magnusson driver kommunikationsföretaget Balanserad Kommunikation. Katarina har lång erfarenhet av information och affärskommunikation, bland annat från beställarsidan som projektledare och informationschef. Tillsammans med nätverk och samarbetspartners hjälper Katarina sina kunder med intern och extern kommunikation både operativt och strategiskt. Målet är rätt leverans i rätt tid till rätt pris och styrkan är erfarenheten som gör Balanserad Kommunikation till en produktionsbyrå som ser till helheten och anpassar till verkligheten. Specialistområden: produktion av kommunikationsmaterial i digital och tryckt form, elektroniska nyhetsbrev och hemsidor från projektledning till innehåll och produktion samt projektledning av kommunikationsinsatser både tryckt, elektroniskt och i mötesform.