Tjänster

Assentra hjälper fastighetsägare och hyresgäster att utveckla sina handelsplatser för att möta framtidens krav från besökare, konkurrenter och investerare. En väl fungerande handelsplats utvecklar och anpassar sig till förändringar i omvärlden. Genomtänkta strategier för butiksmix, tillgänglighet, infrastruktur, fysisk utformning, atmosfär, service, varumärke och position säkrar handelsplatsens fortsatta attraktivitet och lönsamhet. Assentra erbjuder en bred portfölj av tjänster riktade mot såväl fastighetsägare som hyresgäster.

 

SNABBLÄNKAR

STADSUTVECKLING
MARKNADSFÖRING
VARUMÄRKE & POSITION
FÖRVALTNING

INTERIMSLÖSNINGAR